Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
07.07.2017 21:19 - СЕКСУАЛНА ОРИЕНТАЦИЯ: ХРИСТИЯНСКИ И СЕКУЛАРНИ ИЗМЕРЕНИЯ
Автор: nbrakalova Категория: Политика   
Прочетен: 6132 Коментари: 42 Гласове:
6

Последна промяна: 02.12.2017 21:10

Постингът е бил сред най-популярни в категория в Blog.bg Постингът е бил сред най-популярни в Blog.bg
Валентин Кожухаров

 ИЗЯСНЯВАНЕ НА ПОНЯТИЯТА

Преди да наченем разговор за сексуалната ориентация и за нейните християнски и секуларни измерения, добре е да изясним какво разбираме под тези термини и изрази, тъй като в днешно време смисълът на отделни думи и фрази може да се мени и хората да нямат едно и също разбиране за тях.

Какво е сексуалната ориентация? Отговорът на този въпрос най-често е оформен чрез понятията на психологията, макар на него да може да се отговори и от гледна точка на историята, антропологията, културологията, юридическата наука и т.н. „Сексуалната ориентация е продължителен процес на емоционално, романтично и/или сексуално привличане към мъж, жена или към двата пола. Сексуалната ориентация се отнася също така до усещането на човека относно неговата идентичност, основано на това привличане, на свързаното с него съответно поведение и на принадлежността към конкретно общество, което споделя същите чувства и усещания.“1 От тази гледна точка сексуалната ориентация е постоянна черта на човека, тя не е временно настроение или привличане към други хора като нещо непостоянно и изменчиво във времето: тя е в природата на човека и той израства с нея. СЪЩЕСТВУВА И ТЕРМИНЪТ „сексуално предпочитание“ (sexual preference), който може да съвпада със сексуалната ориентация, но психологията настоява двата термина все пак да се различават, тъй като вторият може да има и по-различен оттенък, например бисексуалният по идентичност човек може да предпочете повече единия пол, отколкото другия. При сексуалното предпочитание съществува някаква степен на избор, докато сексуалната ориентация не е избор на човека – тя му е дадена по рождение и се усвоява заедно с неговото развитие.

Съществува ли сексуална ориентация? Според нас тя не само съществува, но е и главен двигател на човешкото развитие. В християнски смисъл сексуалната ориентация се изразява в „тегленето“ на жената към нейния мъж и обратно, на мъжа към неговата жена.2 Сексуалната ориентация СПОРЕД ХРИСТИЯНСКОТО РАЗБИРАНЕ е привличането (по-точно казано, естественото, природното привличане) на жената към мъжа и на мъжа към жената. От тази гледна точка християнското измерение на тази ориентация се съзира в хетеросексуалната връзка между един мъж и една жена.

Какво е СЕКУЛАРНОТО ИЗМЕРЕНИЕ на сексуалната ориентация? Най-напред трябва да припомним, че СЕКУЛАРИЗМЪТ ОЗНАЧАВА ПРИНЦИП НА ОТДЕЛЯНЕ НА РЕЛИГИЯТА ОТ ДЪРЖАВАТА (първоначално – на църквата от държавата) и че СЕКУЛАРНОТО МИСЛЕНЕ НЕ ТРЯБВА ДА СЕ ОТЪЖДЕСТВЯВА СЪС СВЕТСКОТО МИСЛЕНЕ И СВЕТСКОТО ИЛИ АТЕИСТИЧНОТО РАЗБИРАНЕ ЗА СВЕТА И ЗА ЧОВЕКА. Настоящата работа разглежда християнските и секуларните виждания за сексуалната ориентация, без да посочва изрично какви са светските и атеистичните възгледи за нея. Но в интерес на истината трябва да се признае, че ДО ГОЛЯМА СТЕПЕН значенията на „секуларен“ и „светски“ съвпадат, тъй като историята ни посочва, че от времето на Просвещението насам секуларното мислене (включително християнското секуларно мислене) често се изражда в светско мислене, което в развитието си може да се смеси с атеистичното виждане за света и за човека.

Макар че първоначално секуларизмът се провъзглася от атеистите, сетне неговите положения започват да се приемат и от отделните християнски църкви, които възприемат принципа, че развитието на една християнска община без намесата на държавата в нейните дела е много по-успешно, отколкото животът на общината, подчинен на изискванията на държавата. Днес по-голямата част от християнските църкви по света вече са приели за напълно нормално и полезно за тях положението, че църквата трябва да води СВОЙ СОБСТВЕН ЖИВОТ без да приема каквито и да е условия от държавата или пък да ѝ се подчинява и да ѝ служи (както често е бивало в миналото, независимо от това какви са били различните степени на „симфония“ между църква и държава в отделните региони на света). Настоящата работа разглежда секуларното виждане за сексуалната ориентация като пост-християнско виждане за света и за човека, което невинаги съвпада със светското и атеистичното виждане за тях. В действителност, към днешно време ще видим някои християнски общини да приемат за християнско едно виждане, което е тъкмо светско и атеистично и което въпреки това те определят като „ново християнско“ или като „ново човешко-християнско“ виждане.

СЕКСУАЛНА ОРИЕНТАЦИЯ И СОДОМИЯ

Известно е, че содомията е неестествено полово сношение (като за естествено се приема половото сношение между мъж и жена), например аналния или оралния секс или пък полово сношение с животни (т. нар. скотоложство). Като неестествена за човеците практика, содомията била наказуема в почти всички човешки общества, например още древен асирийски закон от 1075 г. преди Христа повелява, че който мъж осъществи полово сношение с дете от мъжки пол, той трябва да бъде скопен и да стане евнух. Хенри VІІІ въвежда закон през 1533 срещу содомията и всеки, който осъществява подобна „мерзост“ се наказва със смърт чрез обесване (законът е отменен едва през 1861 г.); подобни строги мерки са приети и в други европейски страни, както и в Америка и Канада.

В по-ново време обаче се забелязва обратната тенденция: криминализирането на содомията започва да се декриминализира, като в отделните страни се приемат все по-демократични и все „по-човешки“ закони, например Пиетро Леополдо Тоскански за пръв път през 1786 г. отменя смъртното наказание за содомия (и това е първият европейски владетел, който приема подобно „облекчение“ за своите граждани); през 1791 г. Френската революция зачерква содомията като престъпление, позовавайки се на принципа „няма жертва – няма престъпление“; в Англия содомията е декриминализирана през 1861 г., а болшевишката революция от 1917 г. легализира хомосексуализма (макар по-късно Сталин отново да го обявява за незаконен).

Въпросът за содомията и нейното отношение към сексуалната ориентация се изразява в „ЗАБРАВЯНЕТО“ НА ФАКТА, че содомията е грях, който Бог наказва със смърт (срв. библейската историята на Содом и Гомор, откъдето и идва названието „содомия“) или пък с беди за онзи, който съгрешава, и в приемането на сексуалната ориентация като чисто психологическо състояние, откъснато от общественото битие на отделния индивид (макар тя и да се проявява тъкмо в обществото). Въпросът се свежда и до промяната на ценностната система на хората от последните няколко десетилетия и приемането на редица човешки действия за естествени, за разлика от „противоестествените“ такива, според както традиционните общества са ги възприемали през предходните столетия. По този начин се наблюдава едно ПРЕПЛИТАНЕ НА РАЗБИРАНИЯТА И НА ПРАКТИКИТЕ, отнасящи се до содомията и сексуалната ориентация, при което се замъглява смисъла и на двете и към днешно време содомията почти не се употребява като термин, означаващ нещо противоестествено, а той е заменен от термините хомосексуализъм, ЛГБТ (лесбийки, гейове, бисексуални и транссексуални), „права и свободи“, като те всички придобиват положителен оттенък и дори тяхната практика се узаконява не само като естествена, но и като необходима за всяко демократично общество. С една дума, от нещо греховно и порочно, содомията (в днешното му разбиране като хомосексуализъм и други видове сексуализъм) се превръща в нещо положително и в практика, която трябва да бъде закриляна. Днес не само забравихме историята за Содом, но вече ѝ придадохме друг смисъл и нарекохме греха „човешко право.“

От нещо греховно и порочно, содомията (в днешното му разбиране като хомосексуализъм и други видове сексуализъм) се превръща в нещо положително и в практика, която трябва да бъде закриляна.

СЕКСУАЛНАТА ОРИЕНТАЦИЯ СЕ РАЗГЛЕЖДА като вродено отношение на половете един към друг, без да се прави разлика между онова, което в миналото се е считало за неестествено и греховно, и онова, което днес се приема за „право“ на човека. Содомията се е разглеждала като временен акт, а не като постоянна черта на даден човек, и към днешно време тя се разбира като осъществяване на даден сексуален акт като личен избор на човека, без това да е наказуемо от закона, ако при извършването на акта двамата „содомити“ са се съгласили с него (изключение прави скотоложството). За днешните законодателства е важен не грехът (според разбиранията на религията, т.е. на юдаизма, християнството, исляма и т. н.), а обществената значимост на дадено деяние и „зачитането“ на правата на всички хора, независимо от това дали те извършват греховни (от гледна точка на християнството) или противоестествени действия. Това е една от причините днес содомията почти да е излязла от РЕЧНИКА НА СЪВРЕМЕННИТЕ ЗАКОНОТВОРЦИ, които от друга страна все по-често и по-често говорят за сексуална ориентация, сексуална идентичност, ЛГБТ движения и форуми, премахване на дискриминацията срещу определени обществени групи (включително ЛГБТ) и т. н.

ХРИСТИЯНСКОТО РАЗБИРАНЕ ЗА СЕКСУАЛНАТА ОРИЕНТАЦИЯ

Днес е ТРУДНО ДА СЕ ГОВОРИ за християнско разбиране за сексуалната ориентация като единно или универсално определение на това разбиране преди всичко поради факта, че както отделните големи християнски общини (православна, римокатолическа, протестантска, англиканска и т. н.) имат нееднакво разбиране за основите на вярата, така те нямат еднакво отношение и към половите отношения между хората и към брачните връзки между тях. Докато римокатолицизмът е последователен в отричането на полови сношения извън брака (и определя такива сношения като греховни), православието в своята църковна практика допуска втори брак и днес дори допуска съжителство между мъж и жена дори и без да са сключили брак (като го допуска като „обещание за брак“), а в протестантските общини съществуват различни разбирания и практики за сексуалната ориентация, брачните отношения и „правата“ на ЛГБТ лицата. В настоящата работа когато говорим за „християнско разбиране за отношенията между половете и за брака,“ в действителност говорим за ДВЕ ГЛАВНИ „РАЗБИРАНИЯ“ за тези отношения: библейското разбиране и практиката на християнските църкви от времето на основаването на Църквата и до последните няколко десетилетия преди настъпването на 21 век, т. е. така наречената „традиционна християнска практика“ по отношение на връзките между мъжа и жената и на брачното им съжителство.

ПЪРВОТО, БИБЛЕЙСКОТО, РАЗБИРАНЕ, ясно ни говори за единствено възможното и богоустановено брачно отношение между хората: закрепена от Църквата брачна връзка между един мъж и една жена и полово сношение само в рамките на брака. Свещеното Писание ясно ни говори не само за брака, но и за прелюбодейството и за греховете, свързани с нарушаването на брачните връзки. От друга страна историята на Църквата също ни посочва подобно разбиране за отношенията между мъжа и жената и в отделните християнски общини (както в римокатолическата, така и в православната и протестантската община) практиката показва, че Църквата винаги е считала брака за свещен (т. е. осветен от Бога) съюз между един мъж и една жена, при което една от главните цели (но не единствената) на този съюз е продължаване на рода. В православната и римокатолическата църква този съюз има сакраментален характер, т. е. брачният съюз се разбира като тайнство, дадено на хората от Бога, при което Светият Дух освещава съчетаващите се и дава нужните им духовни сили за продължаващо християнско израстване в новите условия на брачно съжителство и отглеждането на децата.

Това разбиране за сексуалната ориентация (изразявана, както бе посочено по-горе, като „притегляне“ на жената към мъжа и на мъжа към жената) като влечение на мъжа към жената и на жената към мъжа и встъпването им в брак (в СВЕЩЕН СЪЮЗ) ние наричаме християнско разбиране за половете и за брака. Правим това пояснение, тъй като днес за християнско се обявява и разбирането, че бракът е израз на любовта между двама човека, независимо дали те са от един и същи или от различен пол и решават да сключат брак (или „брак“, когато става дума за съюз между двама човека от един и същи пол). Няма съмнение, че любовта между мъжа и жената е основа на брака, но тя не е определящото в него: определящото е „притеглянето“ (привличането) между мъжа и жената и желанието за продължаване на рода, а любовта често идва наред с „притеглянето“ или пък след като младите вече се опознаят (особено като се има предвид старозаветната практика на „уреждане“ на брак от страна на главата на рода, след което двамата млади и на практика се влюбват един в друг и любовта става водеща в техните отношения). Днешното разбиране, че в брака любовта стои над всичко (като се злоупотребява с християнското разбиране за любовта) довежда и до практиката християни-хомосексуалисти да сключват брак, защото, видите ли, се обичали. Това разбиране ние наричаме нехристиянско.

СЕКУЛАРНОТО РАЗБИРАНЕ ЗА СЕКСУАЛНАТА ОРИЕНТАЦИЯ

Както посочихме, секуларното мислене бива два типа: светско и атеистично, при което атеизмът иска да ОТСТРАНИ ЦЪРКВАТА от обществения живот и да я остави да функционира само като лична и частна инициатива на вярващите в рамките само на своите общини, и християнско, при което църквите настояват държавата да не се намесва в нейните дела и те да преуспяват в мисията си по разпространение на евангелието „до край земя“. Първият тип секуларизъм е антихристиянски, а вторият е християнски, при положение, че съответната църковна община намира възможности за осъществяване на своята мисия тъкмо в дадено общество (дадени общества), а не само цели да проповядва някаква доктрина или богословие. От тази гледна точка секуларизмът има и различни разбирания за сексуалната ориентация и въобще за отношенията между светското и християнското в живота на обществата по света.

АТЕИСТИЧНИЯТ СЕКУЛАРИЗЪМ настоява, че условията на пълно отделяне на Църквата от държавата способстват за най-пълно приложение на „изконните“ права и свободи на хората в едно общество (в една държава). Този секуларизъм твърди, че Църквата дълго време е осъществявала монопол върху съзнанието на хората и върху практиката в държавите и че е време човеците сами да определят кое е ценностно и кое не е, кое е правилно и кое не е, кое е общочовешко и кое е лично и частно. От тези разбирания нататък следват и ДНЕШНИТЕ ДВИЖЕНИЯ ЗА ДАВАНЕ НА ПРАВА И СВОБОДИ на (и премахване на дискриминацията срещу) различните групи от хора в едно общество, включително ЛГБТ-лицата и даването на право на сключване на еднополови бракове и осиновяването на деца в рамките на подобни „съюзи“. Извеждането на принципа за „неизменни човешки права и свободи“ се основава върху променената оценка на нравствените критерии на хората в днешно време. За разлика от миналото, днес хората осъждат всяка проява на омраза, независимо каква е неговата основа, още повече те осъждат убийствата, тероризма, педофилията, робството и т. н. Днес няма християнин или атеист, който да не е съгласен, че подобни прояви на отношения между хората са недопустими в едно демократично общество. Държавата съответно прие и закони, с които закрепи мерките, които тя взема в случаите на възникване на подобни престъпни действия.

От тази гледна точка атеистичният секуларизъм като че играе някаква прогресивна роля в съвременните общества: намаляват се случаите на омраза и насилие, премахват се или се намаляват възможностите за убийства, тероризъм, педофилия и т. н. и хората в подобни общества получават много по-голяма сигурност за себе си, за своите семейства и близки и за всеки член на тяхната община. Проблемът обаче в тази идилична картина се съзира едва когато мерките (включително законодателни мерки) за отстраняване на тези отрицателни явления засегнат нравствените устои на хората – както на атеистите, така и на вярващите. Проявите на омраза, например, сами по себе си се отричат от днешните общества и в редица случаи законодателството на отделни държави взема мерки срещу тях, и същевременно проявите на неприемане на едно светско и атеистично разбиране, например това за брака и семейството, също биват ПОДВЕЖДАНИ ПОД ОБЩ ПОКАЗАТЕЛ и те също в някои държави се наказват според закона. Т.е. в подобни случаи държавата наказва личното мнение и нравствената оценка на гражданите, ако тя се различава от тези на приетите от държавата. В този смисъл атеистичният секуларизъм налага своите нравствени разбирания за човека и света и не дава право други разбирания да имат място в обществото.

Атеистичното секуларно мислене разглежда нравствените категории през призмата на човешкото разбиране за тях и на основата на „НОВИТЕ“ НАУЧНИ ПОСТИЖЕНИЯ, особено в областта на хуманитарните науки. Веднъж приела, че сексуалната ориентация е даденост, а не е по избор на отделния човек,3 науката (в случая психологията) се намесва в нравствената ценностна система на хората, без да прави разлика дали тя е религиозна, лична (включително атеистична) или обществена. Атеистичното научно мислене не се интересува от нравствената оценка на дадено явление, откритие или обществен факт – то се интересува от неговата ОБЩЕСТВЕНА ЗНАЧИМОСТ: ако дадено явление има значение за обществото, то следва да се разгледа от държавата и тя да приеме съответни мерки за защита интересите на всички членове на дадения социум. Поради това и „правата и свободите“ на отделните обществени групи се извеждат и като неизменен и непоколебим нравствен принцип, на който следва да се подчиняват всички други „частни“ (включително християнските) мнения и етични норми. Практиката обаче показва, че проповядваните от атеистите-секуларисти „права и свободи“ в действителност са мнение само на ограничен кръг от хора (известно е, че дори в западноевропейските страни над 80 процента от хората НЕ ОДОБРЯВАТ ЕДНОПОЛОВИТЕ БРАКОВЕ и въпреки това държавата узаконява подобна порочна практика – а тя се счита за порочна дори от невярващите и от атеистите в съответното общество, защото традицията продължава да живее в съзнанието на хората и тя не може да бъде „изтрита“ от него, както някои биха желали).

Атеистичното научно мислене не се интересува от нравствената оценка на дадено явление, откритие или обществен факт, а от неговата обществена значимост. Ако такава е налице, то следва да се разгледа от държавата и тя да приеме мерки за защита интересите на всички членове на дадения социум.

 

В западноевропейските страни над 80 процента от хората не одобряват еднополовите бракове и въпреки това държавата узаконява подобна порочна практика.

ДРУГИЯТ ТИП СЕКУЛАРНО МИСЛЕНЕ, този на християните, които не могат да приемат намеса на държавата в техните общини, която им налага приемането на нехристиянски норми на поведение, настоява, че политиката на отделяне на Църквата от държавата служи на самата Църква, като ѝ дава възможности по-успешно да осъществява мисията си на християнско облагородяване на обществото. Християнският секуларизъм обаче влиза в противоречие с атеистичния секуларизъм и с държавната политика на съвременните либерални демокрации: християните желаят да просветят народа си (и въобще народите по света) с Христовата Блага вест и да „припомнят“ на хората богоустановените истини, включително тези за отношенията между мъжа и жената и брачните връзки между тях, а атеистите и държавните законотворци не желаят „частни“ (в случая християнски) мнения и поведение да бъдат налагани на цялото общество. Кой може да бъде победител в едно подобно неравностойно „съревнование“ за умовете и сърцата (а за християните – и за душите) на хората? За едни това може да бъде само държавата, защото днес тя е АРБИТЪРЪТ ПО ВСИЧКИ ВЪПРОСИ, отнасящи се до цялото общество (или до големи групи общества, такива като Европейския съюз, например), за други това може да бъде само Църквата, защото тя е Тяло Христово и портите адови няма да ѝ надделеят (срв. Мт. 16:18). Къде да търсим днес изхода от подобна борба между традиционното и християнското и „новото“, постмодерното? Според нас изходът зависи от неотклонното следване на библейските повели и на традиционното християнско учение. Доколко последователно следваме тези повели и това учение и доколко последователно ги прилагаме в своята църковна мисия?

СЪВРЕМЕННИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД ХРИСТИЯНИТЕ

Най-голямото ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО ПРЕД ХРИСТИЯНИТЕ днес е тяхното разделение. Там, където има разделения, не може да има победи, а само поражения. Ако днес някоя църковна община и да настоява, че тя е победила атеизма и антихристиянските движения и настроения – това може само да бъде пожелание, но не и реалност; подобно нещо е възможно в рамките на неголяма църковна община (например на отделилите се от „света“ общини, например тези на амишите или на някои считани днес за секти християнски общества), но не и в рамките на една държава или върху по-малка или по-голяма територия. Срещу Църквата днес настъпват в глобален мащаб и разделението между християните само способства това настъпление.

За нас е особено важно да споменем, че разделението между християните се вижда дори и в този „частен“ въпрос, който разглеждаме тук – въпросът за сексуалната ориентация. Само допреди две или три десетилетия никой християнин в света не можеше да допусне, че ще се появи т. нар. „ЦЪРКВА НА ГЕЙОВЕТЕ“ (т. е. църква на „обратните“), която широко ще ПРОПОВЯДВА ХОМОСЕКСУАЛИЗМА 4 и че хомосексуалисти ще стават свещенослужители и епископи и бракът между хомосексуалисти ще бъде „освещаван“ в християнските храмове. Никой не можеше да допусне, че броят на църковните общини, подкрепящи ЛГБТ-инициативите, ще се увеличава с всяка изминала година.5.

Няма съмнение, че мнозинството християнски общини продължават да отстояват библейското и традиционно-християнското разбиране за сексуалната ориентация и брака. Но трябва да се посочи също така, че успехът на една отделна църковна община в мисията ѝ с хората (включително по въпроси на хомосексуализма, репродуктивните технологии, евтаназията, аборта, брака, и т. н.) е много по-малък и незначителен, когато тя работи САМА И ИЗОЛИРАНА от другите християнски общини, намиращи се в съседство с нея: само общите усилия на всички християни заедно могат да направят борбата им срещу разпространяващите се греховни практики по-успешна и по-богоугодна. В случая не говорим за икуменизъм или някакво изкуствено обединение на християнски общности, тук става въпрос за съвместни разсъждения (например организирането на различни междухристиянски форуми и платформи) и съвместни действия на християните от различни църкви с цел разрешаването на един или друг конкретен проблем на обществото или на неговото развитие, включително чрез политическо участие на християните в делата на държавата. Християните не могат да разрешат всички проблеми на обществото наведнъж, те трябва да решават въпросите последователно и според тяхната острота, но във всички случаи – чрез съвместни усилия и единен глас.

Всички права запазени © 2015. Препечатвания и препубликации само с разрешение:
editor@center-religiousfreedom.com

Д-р Валентин Кожухаров е преподавател-богослов и мисионер. Спомага за диалога между православни и неправославни. Преподавал е в православния богословски факултет на Великотърновския университет и в руски православен институт в Москва. Работил в Отдела за религиозно образование и катехизация на Московската Патриаршия. От 2009 г. е лектор на свободна практика и преподавател по християнско образование и мисиология в Института по мисиология за централна и източна Европа в Хайлигенкройц, Австрия и в богословски колежи във Великобритания. Ръководител е на докторанти и член на изпитна комисия по мисиология.

Цитирана литература

1. Цитатът е взет от статията на Американската психологическа асоциация „За по-добро разбиране на сексуалната ориентация и хомосексуалността“, публикувана на http://www.apa.org/topics/lgbt/orientation.pdf, стр. 1.

2. Срв. Бит. 3:16, където Бог казва на жената, че тя ще „тегли“ към мъжа си; многобройните напомняния в Новия завет за отношенията на мъжа към неговата жена и на жената към неговия мъж също ни дават основание да приемем, че „тегленето“ на мъжа към жената и на жената към мъжа е богоустановеното, изконното и единствено природно-възможно отношение (привличане) между двата пола, което днес психолозите наричат с термина „сексуално привличане“ или „сексуална ориентация“; тук оставаме настрана богатата гама от други емоционални, рационални, волеви и други отношения между мъжете и жените извън сексуалната сфера на отношения между тях.

3. Срв. Frankowski Barbara L., "Sexual Orientation and Adolescents." Pediatrics, Vol. 113 No. 6 June 1, 2004, Elk Grove Village, Illinois: American Academy of Pediatrics, pp. 1827 -1832, където авторката пише: „Сексуалната ориентация не е избор на човека, т. е. отделният индивид не може да избере дали да бъде хетеросексуален или хомосексуален (…). Сексуалната ориентация не се определя само от един фактор, но от комбинация от генетични, хормонални и обществени фактори (…). Съвременната наука посочва, че сексуалната ориентация обикновено се установява в най-ранното детство.“ (стр. 1828).

4. Срв. http://www.gaychurch.org/

5. Срв. http://www.gaychurch.org/affirming-denominations/, където към момента (юли 2015 г.) са изброени 44 големи християнски общини, подкрепящи ЛГБТ-движенията и хомосексуалния „брак“; макар мнозинството от тези общини да са протестантски общности, сред тях има и няколко католически и дори една православна. Те всички наричат себе си „гостоприемни“ църкви (welcoming churches), където всички са добре дошли и където „правата“ на всички са високо уважавани и християнски оправдани. Уикипедия невинаги е достоверен източник на информация, но само като пример ще посочим, че на сайта https://en.wikipedia.org/wiki/LGBT-affirming_Christian_denominations , оповестяващ имената на църквите, подкрепящи ЛГБТ-инициативите, се посочват 34 църковни общини в САЩ, 20 в Европа, 4 в Централна и Южна Америка, 1 в Австралия и 34 т. нар. „конгрегации“ (отделни църковни енории и/или диоцези), т. е. общо 93 християнски общности, които определят себе си като „гостоприемни“ църкви.

Валентин Кожухаров. Свобода за всеки. Брой 42
Гласувай:
7
11. 1997 - Несъгласие
07.07.2017 22:44
Приемам определението
„Сексуалната ориентация е продължителен процес на емоционално, романтично и/или сексуално привличане към мъж, жена или към двата пола. Сексуалната ориентация се отнася също така до усещането на човека относно неговата идентичност, основано на това привличане, на свързаното с него съответно поведение и на принадлежността към конкретно общество, което споделя същите чувства и усещания.“

Не приемам последващия извод
" От тази гледна точка сексуалната ориентация е ...в природата на човека и той израства с нея."

Смятам, че сексуалната ориентация, както и много други ранни възприятия се формират в семейната среда. Следователно могат и да се коригират. Реалистично е възпитавано в хетеросексуални предпочитания лице да бъде обърнато в гей.
цитирай
2. troia - Привет!
08.07.2017 00:00
Много хубав материал. Отдавна не бях чела нещо толкова смислено и вярно. Съгласна съм с всичко написано. Навсякъде се проподядват други неща, че човек може да си помисли, че той не е наред или е със "закостенели" и "недемократични" възгледи. Има унищожаване и променяне на моралните ценности. Светът като цяло не върви към по-добро, а към упадък.
Поздравления за хубавия постинг! Не съжалявам, че го четох толкова късно.
цитирай
3. germantiger - ...
08.07.2017 04:36
Доколкото съм чел и то от хора с ниво в Библията... има немалко случаи в които брат спи и обича сестра си и майка със сина си, да не говорим за убиване на съпруг и вземане на съпругата ми от цар итн...

Беше ми интересно да прочета почти всичко, извини ме маркирах по-горното, което "звучи" като атака на Християнството, а не е, защото в онова време нравите на еврейте, а вероятно и не само на тях са допускали споменатото от мен.
цитирай
4. 4u4olina - Единственият нормален постинг на ...
08.07.2017 10:39
Единственият нормален постинг на първа сред инфантилна антипоезия.
Браво!
цитирай
5. nbrakalova - Към 4u4olina
08.07.2017 21:15
анонимен написа:
Единственият нормален постинг на първа сред инфантилна антипоезия.
Браво!


Благодаря! За мен е повече от удоволствие, че сте го одобрили и коментирали.
цитирай
6. nbrakalova - Към germantiger
08.07.2017 21:42
germantiger написа:
Доколкото съм чел и то от хора с ниво в Библията... има немалко случаи в които брат спи и обича сестра си и майка със сина си, да не говорим за убиване на съпруг и вземане на съпругата ми от цар итн...

Беше ми интересно да прочета почти всичко, извини ме маркирах по-горното, което "звучи" като атака на Християнството, а не е, защото в онова време нравите на еврейте, а вероятно и не само на тях са допускали споменатото от мен.


Авторът излага от принципи в Библията, а не случаи, когато те са нарушавани в следване на езическите практики. Трябва да правим разлика между двете неща. Библията отразява не само Божията воля, препоръки и благодат, но и животът такъв какъвто е, когато те са отхвърляни. В нея не се скрива нищо от природата на човека, паралелно с желанието на Твореца тази природа да бъде възстановена. Благодаря за интереса, макар не към всичко.
цитирай
7. nbrakalova - Към troia
08.07.2017 22:52
troia написа:
Много хубав материал. Отдавна не бях чела нещо толкова смислено и вярно. Съгласна съм с всичко написано. Навсякъде се проподядват други неща, че човек може да си помисли, че той не е наред или е със "закостенели" и "недемократични" възгледи. Има унищожаване и променяне на моралните ценности. Светът като цяло не върви към по-добро, а към упадък.
Поздравления за хубавия постинг! Не съжалявам, че го четох толкова късно.


Благодаря, troia, че сте го оценила!!! Съгласна съм, че: "Има унищожаване и променяне на моралните ценности. Светът като цяло не върви към по-добро, а към упадък." Имам намерение да споделя още по темата.
цитирай
8. nbrakalova - Към 1997 - Несъгласие
08.07.2017 22:58
1997 написа:
Приемам определението
„Сексуалната ориентация е продължителен процес на емоционално, романтично и/или сексуално привличане към мъж, жена или към двата пола. Сексуалната ориентация се отнася също така до усещането на човека относно неговата идентичност, основано на това привличане, на свързаното с него съответно поведение и на принадлежността към конкретно общество, което споделя същите чувства и усещания.“

Не приемам последващия извод
" От тази гледна точка сексуалната ориентация е ...в природата на човека и той израства с нея."

Смятам, че сексуалната ориентация, както и много други ранни възприятия се формират в семейната среда. Следователно могат и да се коригират. Реалистично е възпитавано в хетеросексуални предпочитания лице да бъде обърнато в гей.


Вярно е, че биха могли да се коригират, но право на човека е дали той да се съгласи за тази корекция. Едва ли е необходимо семейната среда да открива на детето каква е сексуалната му ориентация. Но, както отбелязвате, е и реалистично да му се повлияе, докато още не е осъзнато и да я насочи в посоката, която родителят желае. Между другото, като пример, в гръцко и римско време е било нормално и дори препоръчително мъжете да се влюбват в мъже. "Най-съвършеното взаимоотношение се е считало това между двама мъже. Ролята на жените се свеждала до раждане на деца. … Ако мъжът бил влюбен в жена си, считали го за леко ненормален. Мъжете не трябвало да се влюбват в жени, а в други мъже. Затова е имало широко разпространена хомосексуалност през първи век. Когато малките момченца отивали в училище, били поверявани на преподавателите си и като част от заплащането на обучението, те имали задължението да лягат със своите учители. Сексуална връзка между момче с мъж, за да се изплати обучението..."
цитирай
9. germantiger - ...
09.07.2017 11:44
6. nbrakalova
В нея не се скрива нищо от природата на човека, паралелно с желанието на Твореца тази природа да бъде възстановена.

...

Не те разбрах?!

След като това е природата на човека, как тя да бъде възстановена при положение, че е, тя е?!

Ако трябва да бъде преборена, култивирана или нещо друго или нещо което не споменавам?

Възстановяваме нещо различно от състоянието което е, няма как да възстановим нещо което в момента е точно такова.
цитирай
10. germantiger - ...
09.07.2017 11:51
nbrakalova
Между другото, като пример, в гръцко и римско време е било нормално и дори препоръчително мъжете да се влюбват в мъже.

...

Това не е е вярно или е манипулация и то от този повърхностен и за това презрян от мене "тип" при който удобно се смесват истина с лъжа.

Понеже познавам какъв човек си, то аз съм убеден, че ти не манипулираш, а вероятно си жертва на манипулация.

Няма римско и гръцко време - има периоди, епохи, условни исторически периоди, полиси, времена на Република, Империя, Триумвирати итн итн итн

Както лековато е казано ще ползвам твоите думи - римско и гръцко време - тогава МАСАТА ЛИТЕРАТУРА Е ПИСАНА В ПРЕТВОРЯВАНЕ И ВЪЗПЯВАНЕ НА ЛЮБОВТА МЪЖ - ЖЕНА, МАСАТА МИТОВЕ СА ПОЧТИ САМО ТАЗИ ЛБОВ МЪЖ И ЖЕНА.

Разбира се, всички ние знаем за древногръцките гейове и лесбийки, но те не са господастващи като отношения особено в Рим.

Това което ти си написала е манипулация ползваща статус на "нещата" в определени периоди на тези общества и в написаното от теб изведени като абсолютизирана истина и картина за тези общества, което е манипулация.

Незнам кой боклук нейде е внушил и внушава, че македонците на Александър са били хомосексуални, че древните елини са били такива и че римляните са били разглезени гейове - това е изключение, но не правило. Който познава историята, знае, че съм абсолютно, прощавай претенцията ми, но повтарям абсолютно прав!
цитирай
11. karamelita - ценностната система
09.07.2017 12:15
Наистина интересна статия,която дава поглед на появата на разврата през вековете и гледните точки и сега.За мен оформянето на човека като сексуалност е свързано от изграждането на ценностната му система в семейството, от там и какъв поглед ще има за бъдещето си и с кого,какви отговорности носи към семейството и обществото.Сексуалността може да се прояви всякак и нагонът да се утоли по разни начини,въпросът е какъв навик си изгражда човека,зависи и от неговия морал, а пък понякога и от неговата простотия и незнание...Ясно е,че светът може да съществува така и така,въпросът е какъв избор ще направи човек за себе си и с какви хора ще се събере,ако е разумен, ще тръгне по правия път...мъж, жена семейство, деца.
цитирай
12. 1997 - Възражения. Няколко
09.07.2017 13:58
nbrakalova написа:

Вярно е, че биха могли да се коригират, но право на човека е дали той да се съгласи за тази корекция. Едва ли е необходимо семейната среда да открива на детето каква е сексуалната му ориентация. Но, както отбелязвате, е и реалистично да му се повлияе, докато още не е осъзнато и да я насочи в посоката, която родителят желае. Между другото, като пример, в гръцко и римско време е било нормално и дори препоръчително мъжете да се влюбват в мъже. "Най-съвършеното взаимоотношение се е считало това между двама мъже. Ролята на жените се свеждала до раждане на деца. … Ако мъжът бил влюбен в жена си, считали го за леко ненормален. Мъжете не трябвало да се влюбват в жени, а в други мъже. Затова е имало широко разпространена хомосексуалност през първи век. Когато малките момченца отивали в училище, били поверявани на преподавателите си и като част от заплащането на обучението, те имали задължението да лягат със своите учители. Сексуална връзка между момче с мъж, за да се изплати обучението..."

1. До пълнолетие ценностите на детето се формират с отговорността на родителите. Сексуалността също. В хомосексуални семейства единият действителен родител или и двамата нямат достъп до възпитанието на детето.
2. " в гръцко и римско време е било... дори препоръчително мъжете да се влюбват в мъже" е съмнително. Не съм срещал подобни антични извори. Има по- сетнешни интерпретации. Срещал съм разказ за Сократ, който спрял едно момче от мъжеблудството.
3. в мъжката анатомия няма орган, който да изпитва еротично удоволствие от анален секс. Удоволствието е за лидиращия партньор, който на практика използва пасивността на подчинения. По- скоро доставяйки удоволствие дупедавците разчитат на компенсиращи предимства- пари, покровителство, възможности и пр. В българския речник съществува идиом "И дупе дава за ..."
4. По отношение "Ако мъжът бил влюбен в жена си, считали го за леко ненормален"и пр. фейки вж. "Пирът". Много разпространен трактат. Хомо- нравите са маргинални
цитирай
13. 1997 - Дали пък въпросът не е как се отнасяме към аналния секс?
09.07.2017 16:29
И тъй като нямам пряк опит, моля nbrakalova да сподели дали за нея (ако е правила), аналният секс е привлекателно еротично изживяване, което я кара да се влюби повече.
Ако не е правила, то нашето обсъждане е както на слепците, опипващи слон (женски). Тогава не е ли по- добре да отстраним вниманието си към хорските дупетия и го насочим към по- сериозни въпроси в политиката (каквото е наименованието на форума.
цитирай
14. nbrakalova - Към 1997
09.07.2017 20:32
Независимо от сексуалната ориентация на родителите, те носят отговорност за възпитанието на децата си, защото не е достатъчно да се създаде само физически поколение.

Приемам критиката и съм съгласна с недообмислеността на изречението ми "Между другото, като пример, в гръцко и римско време е било нормално и дори препоръчително мъжете да се влюбват в мъже."

Не познавам човешката анатомия в пълнота. В скромното ми професионално образование, този предмет не се включваше. Колкото до личната си сексуалност не съм имала потребност и не се е налагало допълнителното й стимулиране чрез "ограмотяващи" в тази насока четива или филми. Така че аз също нямам пряк опит по отношение на въпроса Ви от 16:29 часа. Въпреки Вашата повече от неделикатност, тук не става дума за непривлекателно или "привлекателно еротично изживяване". Въпросът, който д-р Кожухаров коментира, не е маловажен, бидейки част от редица държавни политики днес. Не случайно съм поставила материала в сектор "политика", макар да съм съгласна с позицията на Бродски, че политиката е "най-долното равнище на духовния живот". Защото държавата все повече се превръща в диктатор, който не се интересува от "личната цивилизация" на гражданите й.
цитирай
15. nbrakalova - Към karamelita - ценностната система
09.07.2017 20:37
karamelita написа:
Наистина интересна статия,която дава поглед на появата на разврата през вековете и гледните точки и сега.За мен оформянето на човека като сексуалност е свързано от изграждането на ценностната му система в семейството, от там и какъв поглед ще има за бъдещето си и с кого,какви отговорности носи към семейството и обществото.Сексуалността може да се прояви всякак и нагонът да се утоли по разни начини,въпросът е какъв навик си изгражда човека,зависи и от неговия морал, а пък понякога и от неговата простотия и незнание...Ясно е,че светът може да съществува така и така,въпросът е какъв избор ще направи човек за себе си и с какви хора ще се събере,ако е разумен, ще тръгне по правия път...мъж, жена семейство, деца.


Каквото и да се говори, както и да се "извърта", в дъното като мотиватор стои ценностната система, т.е. моралът и нравственият избор на човека. Благодаря Ви, че сте отделили време да се запознаете с гледната точка на д-р Кожурахов.
цитирай
16. nbrakalova - Към germantiger
09.07.2017 21:57
Природата на човека, човешкото естество, такова каквото го познаваме на практика дори в личния си живот, не е по сътворение, а е следствие от грешен избор, който за съжаление води след себе си редица други последици. Библията, защото ставаше въпрос за нея, не крие и не спестява проявите от тези последици (в личен, национален, планетарен аспект), но основното нейно послание/благовестие/евангелие е, че още преди осъществяването на този генерален грешен човешки избор вече е имало предвидено средството за връщане/възстановяване на предадените права и отношения; че на всеки чрез личния му избор е осигурена възможността за втори, личен шанс.

Не подлагам на съмнение и приемам критиката към недомислено изразеното ми изречение.

Смея обаче да твърдя, че древният езически свят е "пълен" с практики на сексуална "свобода", както тя се квалифицира днес (макар да е спорно дали това е свобода или робство), и те са били вплетени особено в техния религиозен живот. Художествената литература не винаги е достоверният източник за реалния живот. Тя често е въжделения, представи на фона на всеприсъстващата горест. Макар малко или повече да присъства, реализмът в литературата не е твърде популярен, от него боли… и не се търси на пазара.

Не случайно Содом е станал синоним:
"А преди да си легнат те, градските мъже, Содомските жители, млади и стари, всичките люде от всякъде, обиколиха къщата и викаха на Лота, казвайки: Где са мъжете, които дойдоха у тебе тая нощ? Изведи ни ги да ги познаем. А Лот излезе при тях пред вратата, затвори вратата зад себе си, и рече: Моля ви се, братя мои, не правете такова нечестие. Вижте сега, имам две дъщери, които не са познали мъж; тях да ви изведа вън, и сторете с тях, каквото ви се вижда угодно; само на тия мъже не струвайте нищо, понеже затова са влезли под покрива на стряхата ми. Но те рекоха: Махни се нататък. Рекоха още: Той дойде тук самичък и пришелец, а иска още и съдия да стане; ей сега на тебе ще сторим по-голямо зло, отколкото на тях. И насилваха премного човека, Лота, и приближиха се да разбият вратата. Но мъжете простряха ръце, дръпнаха Лота при себе си, в къщи, и затвориха вратата." (Битие 19:4-10)

И не случайно се отбелязва в "отживялата" Книга, че в последно време ще стане като в дните на Ной, когато "се умножаваше нечестието на човека по земята и (…) всичко, което мислите на сърцето му въображаваха, беше постоянно само зло." (Битие 6:5б)

Нека не бъда разбирана погрешно. Уважавам избора на всекиго – бил той сексуален, политически, религиозен и пр., – но не съм съгласна държавата със или без закон да насилва съвестта и да й налага своето мнение и политика. Но то неизбежно ще се случи.
цитирай
17. 1997 - Хм. Защо да се говори за мъжки дупетия не е неделикатно, че дори "не е маловажно"?
09.07.2017 22:30
nbrakalova написа:
Въпреки Вашата повече от неделикатност, тук не става дума за непривлекателно или "привлекателно еротично изживяване". Въпросът, който д-р Кожухаров коментира, не е маловажен, бидейки част от редица държавни политики днес. .... Защото държавата все повече се превръща в диктатор, който не се интересува от "личната цивилизация" на гражданите й.

След като изясних позицията си, че мъжкият хомосексуализмът се различава от приятелството основно заради "аналния секс" , след като извиках за свидетел Сократ, живял в доста развратни времена с неговото "... най- вече трябва да бъде мразен, понеже не насилва, а предумва. Защото насилникът себе си показва престъпен, докато предумващият погубва душата на оногова, когото предумва. ... Момчето не изпитва както жената наслада заедно с мъжа, а трезво гледа как оня се опива от любов. Затова не ще е чудно, ако у него се поражда и презрение към обожателя му."
Смятам придумването към мъжеложество за престъпление наравно със сводничеството към проституция, а пасивният хомосексуализъм за укоримо действие, при което мъж се отказва от мъжките стереотипи, които подпомагат адаптацията на човечеството при кризисни и трудни времена.
По отношение женския хомосексуализъм критиката ми не е толкова сурова, защото активната лесбийка утвърждава в себе си мъжки стереотипи, които ... вж. по- горе.
цитирай
18. 1997 - Дъщерите Лотови
09.07.2017 22:42
Като споменаваме Содом, да споменем и изкупения праведен Лот и дъщерите му. Те, последните, направили "свободен избор" да влязат в сношение с праведния си отец за да спасят в тази изключителна ситуация света, да не би да погине.
Законът не го санкционира, но е много ГАДНО, нали? Щом даваме законово право на мъже да влизат в законни плътски отношения с мъже, защо да не дадем право и на дъщери да влизат в семейна връзка с бащите си?
цитирай
19. germantiger - ...
09.07.2017 23:56
16. nbrakalova
21:57
Природата на човека, човешкото естество, такова каквото го познаваме на практика дори в личния си живот, не е по сътворение, а е следствие от грешен избор, който за съжаление води след себе си редица други последици. Библията, защото ставаше въпрос за нея, не крие и не спестява проявите от тези последици (в личен, национален, планетарен аспект), но основното нейно послание/благовестие/евангелие е, че още преди осъществяването на този генерален грешен човешки избор вече е имало предвидено средството за връщане/възстановяване на предадените права и отношения; че на всеки чрез личния му избор е осигурена възможността за втори, личен шанс.

...

Това е християнското разбиране, но емпирията не го потвърждава до момента и не го е потвърждавала никога. Ти гледаш на нещата така и това нормално се отразява в това което публикуваш и няма проблем и не може да има в това.

................

16. nbrakalova
21:57
Смея обаче да твърдя, че древният езически свят е "пълен" с практики на сексуална "свобода", както тя се квалифицира днес (макар да е спорно дали това е свобода или робство), и те са били вплетени особено в техния религиозен живот. Художествената литература не винаги е достоверният източник за реалния живот. Тя често е въжделения, представи на фона на всеприсъстващата горест. Макар малко или повече да присъства, реализмът в литературата не е твърде популярен, от него боли… и не се търси на пазара.

......

Разбира се, че цялата история на човечеството е изпълнена с най-странни, анормални, за друг интересни, за трети желани и за четврти осъждани сексуални "практики", това разбира се е така.

Художествената литература ли... аз имам предвид ЦЯЛАТА ЛИТЕРАТУРА на гръцко и римско "време" за които ти пиша - там мъжа и жената са 90% от всичко, жената с жена и мъжа с мъжа са изключения. И не художествена само, а извори, архитектура, "митология", ще рече древни религии - за всичко това хомосексуализма не е догма и норма, а напротив.
цитирай
20. germantiger - 2
10.07.2017 00:05
Отваряш книга с древногръцките митове и веднага забелязваш мъж с жена, герой и момиче, богиня симпатизираща на еди-кой си герой, ревност на богиня към земен мъж, страст на неземен бог към човешка дъщеря, борба за съпруги, отрвоителство, войни за любов от мъж към жена итн

Няма да намериш почти нищо от мъжки бог към мъжки бог в секс или обратното за богини, няма да откриеш почти нищичко в мит в който има мъжелюбство итн - не, няма или то е нищожно.

Четейки извори за реални исторически периоди ще прочетеш как при ойни войници изнасилват жени, не мъже като победители и това не е поради липсата на момчета в завладян град, не, ще прочетеш как александрови пълководци се женят неведнъж и имат поколение от момичета и жени, ще видиш, че НЯМА НИТО ЕДИН ИЗВОР, който да споменава че Александър е бисексуален, камо ли хомосексуален - такъв извор няма, макар бисексуален може и да е бил.

ДА ПОДЧЕРТАЯ - САМАТА САФО Е... БИ-СЕКС, ТЯ НЕ Е "ЛЕСБИЙКА"!
цитирай
21. germantiger - 3
10.07.2017 00:15
Фактите показват едно - твърдението, че античните гърци или класическия Римса били "изпедерастени" е ЛЪЖА, това е неистина или манипулиране на факти посрфедством инфо и факти за отделни периоди и явления в тзи общества, които са били общества десетки векове и само в някои свои "фази" са имали силно присъствие или разпространение на споменатите нрави, ако наречем така извращенията, перверзията или хомосексуализма като "отклонения".

Не съм психолог и мога само да гадая защо човек има това в себе си - според мен всяка потенция, всяка възможнбост, вероятност, допуск бива осъществяван в някакъв момент или човек има изследващото, провокиращото любопитството в себе си - щом нещо би могло да се опита - намира се човек, който да го опита въпреки "естеството" на опитаното "нещо".

Примерно аз не приемам религиозното или морално осъждане на сексуални предпочитания и давам веднага пример - аз лично не приемам мъжкия хомосексуализъм първо защото за мен лично той не е "кеф", не ме привлича и не ме възбужда, а мога да го "осъдя" не на това основания, а на друго в мен - че той девалвира силата на ъжа поставяйки едни мъже в пасивна позиция, което мисля, че не е присъщо на същността мъжка - за това аз мога да кажа - това е извратено за мен - то е противосилно на силата в мъжа.

Аз обаче не приемам определението или квалификацията на друг тип секс от морални съображения - добре, приемам, ок е някой да каже - хомосексуализма не прави деца и за това съм анти това - това го разбирам.

НО... определянето на правилен и неправилен секс от позиция на морал не приемам, защото в секса става дума за възбуда, страст и собствена природа била тя химични реакции, била тя психика... но в месото, в кефа на органите морала няма място - дървото не съди желязото, и желязото не определя водата примерно - за мен това са различни неща.

Секса може да бъде съден чисто "практично"/не парви деца хомосексуалиста и за това сме против/, но не мога да съдя човек че му се изправя члена гледайки това или онова.
цитирай
22. germantiger - 4
10.07.2017 00:20
За Содом не знаех тази конкретика и покрай твоя рекоментар научих нещо ново, което ме учуди, сега ще знам малко повече за Содом и Гомор - там приемам написаното от теб.

Човек както казваш и знаем - сам прави своя избор

например блогъра 1997 е едно мъжко дупе, но аз не откривам себе си ни най-малко желание да помпя червения ауспух на червени бугарин кому онанист
цитирай
23. nbrakalova - Към 1997 и не само за дъщерите Лотови
10.07.2017 10:20
1997 написа:
Като споменаваме Содом, да споменем и изкупения праведен Лот и дъщерите му. Те, последните, направили "свободен избор" да влязат в сношение с праведния си отец за да спасят в тази изключителна ситуация света, да не би да погине.
Законът не го санкционира, но е много ГАДНО, нали? Щом даваме законово право на мъже да влизат в законни плътски отношения с мъже, защо да не дадем право и на дъщери да влизат в семейна връзка с бащите си?


Постъпката на дъщерите на Лот само показва как обществените нрави и стереотипи могат и повлияват върху младия човек – в примера пагубно. (Част от последиците са неприятностите, които техните наследници създават за еврейския народ.) Случаят е документиран именно затова и затова подробно съм го цитирала в отговора си към germantiger, а не за да толерира подобна практика. Кой закон имате предвид, че не го санкционира? Не е важно ние, хората, какво "законово" право даваме или забраняваме. Последиците идват от нарушаването на онова Законодателство, което не се променя, за разлика от човешкото, което често е свързано с интереси. За това разсъждава и авторът на статията.
Не бива моите коментари да са обект на впечатленията, ПО-ВАЖНО Е СТАНОВИЩЕТО И РАЗМИШЛЕНИЯТА НА АВТОРА. Защото не става дума за легла, както намекнахте, 1977, а за ПРИНЦИПИ, ЧИЕТО НАРУШАВАНЕ ВОДИ не само до лични, но и ДО СЕРИОЗНИ ОБЩЕСТВЕНИ ПОСЛЕДИЦИ, ОСОБЕНО КОГАТО ТЕ СА ТОЛЕРИРАНИ ОТ ЧОВЕШКОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО.
цитирай
24. troia - http://varg1.blog.bg/novini/2017/07/05/seksyt-s-roboti-vsekidnevie-do-10-godini.1555487
10.07.2017 11:41
Тук обсъждаме миналото, а какво ще е бъдещето?
Мен лично тази новина ме ужаси особено в частта:
"Някои от тях твърдяха, че сексът с робот ще намали влечението на насилниците да нараняват други хора, а други спореха, че предоставянето на възможност престъпниците да изживяват най-мрачните си фантазии с роботи ще има пагубен ефект върху етичните норми на обществото."
Нима обществото ни е толкова деградирало, че да поощрява сексуалните извращения и е склонно да създава роботи за тях? С какво са полезни такива хора на общестовото и защо са толкова ценни?!

ПРИНЦИПИ, ЧИЕТО НАРУШАВАНЕ ВОДИ не само до лични, но и ДО СЕРИОЗНИ ОБЩЕСТВЕНИ ПОСЛЕДИЦИ, ОСОБЕНО КОГАТО ТЕ СА ТОЛЕРИРАНИ ОТ ЧОВЕШКОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО. /цитирам те/
цитирай
25. germantiger - 24. troia - http://varg1. blog/...
10.07.2017 22:10
24. troia - http://varg1.blog/novini/2017/07/05/seksyt-s-roboti-vsekidnevie-do-10-godini.1555487
11:41
Тук обсъждаме миналото, а какво ще е бъдещето?
Мен лично тази новина ме ужаси особено в частта:
"Някои от тях твърдяха, че сексът с робот ще намали влечението на насилниците да нараняват други хора, а други спореха, че предоставянето на възможност престъпниците да изживяват най-мрачните си фантазии с роботи ще има пагубен ефект върху етичните норми на обществото."
Нима обществото ни е толкова деградирало, че да поощрява сексуалните извращения и е склонно да създава роботи за тях? С какво са полезни такива хора на общестовото и защо са толкова ценни?!

ПРИНЦИПИ, ЧИЕТО НАРУШАВАНЕ ВОДИ не само до лични, но и ДО СЕРИОЗНИ ОБЩЕСТВЕНИ ПОСЛЕДИЦИ, ОСОБЕНО КОГАТО ТЕ СА ТОЛЕРИРАНИ ОТ ЧОВЕШКОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО. /цитирам те/

...

Що бре., Живке, що си така възмутена, не ползваш ли компютри и роботи?!

Нима живееш в 19-и век?
цитирай
26. nbrakalova - Към germantiger – 1-4
11.07.2017 08:53
- "Това е християнското разбиране, но емпирията не го потвърждава до момента и не го е потвърждавала никога. Ти гледаш на нещата така и това нормално се отразява в това което публикуваш и няма проблем и не може да има в това."
- Ами, човек е свободен да избира едно от двете разбирания – библейското (държа на това определение), което в много отношения е потвърдено, или емпиричното. Въпросът е в това, че емпиричното не се занимава с морал, нито пък може, защото е ограничено до възможностите на лабораторните изследвания, казано най-общо. И освен това, хората с "емпирично мислене" (за да не изпадам в многословие), както забелязвам, коментират, осъждат или отхвърлят (не само въпросния хомосексуализъм) на основание християнския нравствен стандарт. Или греша? Ако греша, тогава на какво основание се протестира срещу днешното международното законодателство, УЗАКОНЯВАЩО нестандартните еднополови отношения, например?

Не става въпрос дали хомосексуализмът е догма в древния свят, но е ПРАКТИКА, на която едва ли се е гледало с такава неприязън, пренебрежение и протест, с каквато днес секуларното общество се опитва да демонстрира срещу различните в действие и мислене от него. Разликата е, че тогава не е било необходимо да се легализира със законова база, докато днес "свободният и толерантен" разум на обществото и на държавната политика, го налагат. И не само него! Идва ми на ум,че политеизъм, суеверие, атеизъм винаги е имало, но само във Франция се обявява със закон, че няма Бог. Днес не само се толерира, но и със закон се узаконява хомосексуализма. Е, макар много общо, питам се чий продукт е това толерантно законодателство – на отживялото и осмивано Библейско или безпомощното в нравствено отношение Емпирично? Аз имам поне един отговор, разбирам различните, но без да толерирам тяхната практика; моята толерантност има библейски граници. Не се учудвам, а наблюдавам и очаквам развитието на събития, имайки предвид не само умозаключенията на емпиричното.

Не само сексуалността е обект на морала. Той включва далеч повече неща.Съвременната наша цивилизация, се е отказала, загърбила е основата за своята поява и съществуване, превърнала в свои богове емпиричното и удоволствията. И не става въпрос (само) за тях, а за мярката (не само) в тях.
Не мога да разбера подчертаната ти защита за нещо/епоха/епохи/свят, което аз не нападам, а само коментирам част от практиките му. Мен не ме интересува кой какъв е – гей, лесбийка и пр. – нито тогава, нито сега. (Явно някога се е проявявало разбиране към тях, а днес, въпреки ЧАСТ ОТ обществения протест, те се узаконяват.) Интересува ме отношението към техните практики, как те се приемат, какво се крие зад това отношение, каква е базата за това отношение, какви ще са обществените следствия от тяхното узаконяване.

- "(…) възбуда, страст и собствена природа била тя химични реакции, била тя психика... но в месото, В КЕФА НА ОРГАНИТЕ МОРАЛА НЯМА МЯСТО (…)"
- Е, добре, но дори при животните привличането е над това. Човекът (с малка или главна буква, все едно) е повече от химия, подвластен на емоцията и инстинкта, като това го поставя над животинския свят в неговите изяви и отговорности. Моралът има място навсякъде и във всяка проява на човека, ако го има и се поддържа в него. Човекът трябва да владее страстите си, а не страстите да владеят човека. (Като въпросът за страстите също подлежи на преценка, защото има и погубващи страсти.) Мъдрият, владеещ себе си, се отличава именно с мярката във всичко. Затова и "който скоро не се гневи е по-добър от храбрия, и който владее духа си – от завоевател на град." (Притчи 16:32) Това, че някой е излязъл извън контрол, не го освобождава от отговорност, както често се случва днес. Ама той бил нервен, ама той бил излязъл току-що от болницата, ама той се извинил… Добре! Но цената?! Бог прощава, "но никак не обезвинява виновния" (Изход 34:5-8). А хората и особено тяхното днешно законодателство какво прави с виновния? Кой плаща цената на неговата постъпка? Потърпевшият?!... Отклоних се от сексуалността, та да се върна пак към нея. Чудя се, как учени се чудели, че жената имала орган с единственото предназначение за сексуално удоволствие, без то да има отношение към възпроизвеждането. Ами да се чуди емпиричният им ум! Сексуалността е дадена не само, за да се осигури поколение, а като изразно средство в любовта между мъжа и жената и взаимното им удоволствие, в което също трябва да има уважение, че и страхопочитание.

Пишеш: "…не приемам религиозното или морално осъждане на …. ". - Тогава кой според теб трябва да е стандартът за справедливост, за нещата, за отношенията, за отговорностите и пр.? Съвестта? А какво е съвестта, ако не морален коректив? Познание без морал се е случвало да ражда чудовища, ражда и ще ражда. "В КЕФА НА ОРГАНИТЕ МОРАЛА НЯМА МЯСТО"?! Този път изглежда аз не те разбирам. Ами ако в кефа на органите на единия му се прииска да убие любимия обект?! Да го разберем ли и да го оправдаем по смисъла на страстта?! Значи ли, че за едни случаи трябва да има морал, а при други случай е нормално той да отпадне?! Стандартът е стандарт и няма при него или, или.

И да се върна отново в началото. Разбира се, че няма проблем как избираме да гледаме на нещата, но има последици – често пъти невъзвратими.
цитирай
27. nbrakalova - Тук обсъждаме миналото, а какво ще е ...
11.07.2017 08:59
troia написа:
Тук обсъждаме миналото, а какво ще е бъдещето?
Мен лично тази новина ме ужаси особено в частта:
"Някои от тях твърдяха, че сексът с робот ще намали влечението на насилниците да нараняват други хора, а други спореха, че предоставянето на възможност престъпниците да изживяват най-мрачните си фантазии с роботи ще има пагубен ефект върху етичните норми на обществото."
Нима обществото ни е толкова деградирало, че да поощрява сексуалните извращения и е склонно да създава роботи за тях? С какво са полезни такива хора на общестовото и защо са толкова ценни?!

ПРИНЦИПИ, ЧИЕТО НАРУШАВАНЕ ВОДИ не само до лични, но и ДО СЕРИОЗНИ ОБЩЕСТВЕНИ ПОСЛЕДИЦИ, ОСОБЕНО КОГАТО ТЕ СА ТОЛЕРИРАНИ ОТ ЧОВЕШКОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО. /цитирам те/


Безпокойството ти, troia, е основателно и все още много хора го споделят. Силата обаче за промяна не идва чрез законодателство отвън, а от онова, което може да промени отвътре човека, ако той осъзнае необходимостта от такава промяна и я пожелае. Винаги се намира благовидна форма за създаване на някоя "джаджа", която, видите ли, ще бъде полезна за това или онова, тук или там, или поне за някои. "Пътят към Ада е постлан с добри намерения" – за тези, които вярват в него. Но въпросът е, че технологичният ум с НЯКОИ (НЕ ВСИЧКИ) от своите уж облекчаващи и добри намерения постила пътят на човечеството към унищожителното му безчувствено и безотговорно бъдеще.

Мотивът на това обслужващо нововъведение за мен е прозрачен и го намирам в изречението:
"Най-доброто, което роботите могат да направят, е да ги имитират. Те не могат да изпитват любов", гласи текстът." Т.е. удобство, изключващо всякакъв ангажимент от страна на ползващия робота. А любовта е ангажираност, отношение, грижа, отговорност, себеотрицание и пр. – все неща, ставащи все по-непопулярни в забързаното ни за печалба и евтини удоволствия ежедневие, където нямат никаква практична стойност. Човекът става все по-практичен и все по-безотговорен, защото няма време – живее се за мига.
цитирай
28. germantiger - ...
12.07.2017 08:51
Морал е имало преди Християнството, като при совето утвърждаване "то" потъпква много морал - факт. векове египетски царства са били без морал така ли, древните гърци са нямали морал, философите им, литераторите им са нямали - така ли, всички римски творци и дейци са били безморални преди да го има Християнството сериозно ли - всички ние които векове наред в европа от новото време и досега не можем да се наречем вярващи по сърце и убеждение нямаме морал ли? - да, ти не казваш че нямаме, но много смело вие вярващите си присвоявате морала и нравстрвеността и за да не излезе, че си присвояв2ате това на вашата релгиия веднага казвате, че всъщност Бог, нему е, а дали е Нему или на вашите религии?

Не присвоявай само на Християнството или само на религиите морала и нравствеността, надявам се, не правиш това и не го мислиш или?

Пишеш, че емиприричното било безпомощн защото узаконявало хомосексуализма - не, същото това "емпирично" по живково и не само живково го забраняваше този хомосексуализъм, ще рече емпиричното не е прохомосексуално, а е било контра и про. Ти пишеш че емпиричното е за, аз ти показах и че е против, пропуснала си и аргумента ти срещу емпиричното на това основание пада, нима забрави как по червено време и по маса друго време светските държави осъждаха хомосексуализма със закони вкл.?

Напотив - нашата цивилизация НЕ е превърнала в богове емпиричното и удоволствията - ДНЕС, повтарям ДНЕС в тази фаза част от нашата цивлизация превръща това в "богове", но нашите светски държави векове наред контра и въпреки църквите създаваха науки, изкуства, лекарства, образование. Нека не забравяме мракобесната роля на църквите против науките и изкуствата неведнъж.

Ти сериозно ли мислиш,че учените се "чудят" какво имала жената, че и ги иронизираш звучейки от позицията на няколко нива над тях, не бих нарекъл това религиозно високомерие, защото аз като лош светски човек мога да го проявявам, а ти като вярващ те приемам и ти вътре в себе си се възприемаш като нещо по-витално и дори да го отречеш сега чудесно знаем че е така, защото то струи от теб - повярвай ми, не от днес. Високомерието на всезнаещата религия скрита зад авторитета на Бог е нещо на което аз се чудя, а маскирането на това с няколко благи думи и връщане крачка назад след всезнаенето на религията е само още по-нечисто и низко. НЕ ТИ ГО ВМЕНЯВАМ, А ТАКА ЗВУЧАТ МОЖЕ Б ВСИЧКИ ВЯРВАЩИ И РЕЛИГИОЗНИ КОИТО АЗ СЪМ ЧУЛ ПО ТВ, ГОВОРИЛ В ЛИЧЕН РАЗГОВОР ИТН. Вие наистина си вярвате, че всичко друго е дребно пред Него, незначително, но се преобличате в дрехидуми как всичко е значително, защото Човека е най-значимото за Бога

вие сте вода, но сте сухи, вие сте огън, но сте загаснали, вие сте хлъзгави, но не се плъзгате - просто впечатление - това не е обвинение, просто за мен сте такива - като казвам сте включвам и теб, но при теб подбудите са толкова мили, чисти, прекрасни и за мен ти си скъп и любим човек

като писах, че в органите морала няма място - МОЯ ГРЕШКА - не съм се изразил добре и точно въобще

исках да кажа, че някой гей гледа мъж и получава ерекция - какво да прави човека като това става в него, как ще осъдим че това е неправилно, несправедливо, като то му става, чисто физиологично месото му се възбужда от това - къде е тук правилността, като той е така - такъв си е - къде е правуилността в творението на природата или Бог, защото тоя гей е и това - нечие творение - природно или божествено

как той ще е неправилен като се ражда такъв, тук не говоря за педерасите кото се лигавят, правят и стават такива, говоря за онези реалните
цитирай
29. nbrakalova - Към 28. germantiger - ...
12.07.2017 19:52
Морал в смисъла и контекста на всяка епоха, разбира се, че винаги е имало, най-малкото по силата на съвестта, но така деклариран, както е в Декалога (Изход 20:3-17), по-късно задълбочено развит в т.нар. Планинска проповед в Матей 5-7 глави, го е нямало. Нищо не присвоявам, но няма да влизам в подробности.

За емпиричното прецизираш нещата, за което нямам възражения :) Изглежда в случая под "емпирията" съм имала предвид нещо, различно от това, което ти си имал предвид. Забележката ти ме отпраща в един речник (за стари думи), където прочетох, че: "емпирия; емпирия - (гр. empeiría „опит”) - фил. Възприемане на външния свят непосредствено със сетивните органи; наблюдение при естествени условия - в противоположност на експеримента, който е научен опит."
В друг речник: Емпирѝчен (…), прил. 1. Основан на опит. Емпирични данни. 2. Който се отнася до емпиризма като философско направление.
На друго място: "Наименованието идва от емпирия, което означава опит."
Без да се задълбочавам, за онова от което съм изхождала, ще си позволя да цитирам пасаж от мое писмо по друг повод, колкото и схематично да го представя:
"Живеем в триизмерен свят. Всеки от тях опознаваме и проверяваме чрез съответните за него оператори. Светът на сетивното – опознаваме чрез опита. Светът на идеалното – се проверява с логиката. СВЕТЪТ НА НРАВСТВЕНОСТТА (НА ЛЮБОВТА) ОПЕРИРА С ВЯРАТА. [Вярата е увереност в онези неща, за които се надяваме – убеждение за неща, които не се виждат. (според Евреи 11:1)] В света на сетивното и в света на идеалното могат да се видят следите на Бога. СВЕТЪТ НА НРАВСТВЕНОСТТА Е МЯСТОТО ЗА СРЕЩА С БОГА. ТОВА Е МЯСТОТО НА ЛЮБОВТА. Светът на идеалното изключва света на сетивното и човекът на идеалното работи с представата за нещата, а не със самите тях." (курсивът с главни букви е оттогава, Н.Б.)

За "ДНЕС" по отношение на цивилизацията ни си прав. Същото съм имала предвид и аз, но съм пропуснала да напиша днес или в съвременния й етап. В абзаца си говориш за мракобесната роля на църквите по отношение на науката и изкуствата. Смесването на ролята на официалната църква с тази, която е в нелегалност (ако си позволя този израз, но той е точният) води до грешката да се прехвърля вината на първата върху втората, вярата и в крайна сметка на Библията. Затова се налага изучаването на Библията да бъде паралелно с историята. Въпреки че в Библията са засегнати много от положителните науки, историята и археологията са тези, особено важни за разграничаване истината от заблудата по отношение на действия и събития.

Не знам защо учудването ми за чуденето на учените ти е прозвучало иронизиращо, още повече като религиозно високомерие. Нямам основание да ги иронизирам, но чуденето им ми показва (поне в статията, която имам предвид), че гледат твърде "научно", твърде "лабораторно" и прагматично на човешкото тяло/личност. Защото мъжът и жената освен всичко друго са създадени (според Книгата), за да изпитват радост от общуването помежду си и удоволствие от близостта си. Отново на преден план излиза недообмисленото ми изразяване.
Религията не е всезнаеща, тя е начин, система на поклонение. Вярата е лична. Едва ли системата може да е високомерна, човекът на системата – да. Ти познаваш и се дразниш от религиозното високомерие, аз пък недоумявам пред атеистичното високомерие на някои. Примери много.

"вие сте вода, но сте сухи, вие сте огън, но сте загаснали, вие сте хлъзгави, но не се плъзгате - просто впечатление - това не е обвинение, просто за мен сте такива - като казвам сте включвам и теб,…"

Това са силни квалификации (ако не и нещо повече), които ще ги запомня и архивирам. Но колкото и да те учудвам, в тях има доза (смей се) Библейска истина:
"До ангела на лаодикийската църква пиши: Това казва Амин, верният и истински свидетел, начинателят на всичко, което Бог е създал. Зная делата ти, че не си студен нито топъл. Дано да беше ти студен, или топъл. Така, понеже си хладък, нито топъл, нито студен, ще те повърна из устата Си. Понеже казваш: Богат съм, забогатях и нямам нужда от нищо, а не знаеш, че ти си окаяният, нещастен, сиромах, сляп и гол, то съветвам те да купиш от Мене злато, пречистено с огън, за да се обогатиш, и бели дрехи, за да се облечеш, та да се не яви срамотата на твоята голота, и колурий, за да помажеш очите си, та да виждаш. Ония, които любя, Аз ги изобличавам и наказвам; затова бъди ревностен да се покаеш. Ето стоя на вратата и хлопам; ако чуе някой гласа Ми и отвори вратата, ще вляза при него и ще вечерям с него, и той с Мене. На този, който победи ще дам да седне с Мене на Моя престол, както и Аз победих и седнах с Отца Си на Неговия престол. Който има ухо, нека слуша що говори Духът към църквите." (Откровение 3:14-22)
Това е присъда и покана не само към реалната лаодикийска църква, но и към част от християните в настоящия исторически период, за който няма да се впускам в подробности. Добрата вест е в това, че освен реалното състояние Бог предлага винаги изход, или съвет, или насърчение, диалог. Ние, хората, не винаги можем. :)

Нека потвърдя, че не само по отношение на хомосексуализма, но въобще - коментирам, не одобрявам, не приемам, имайки предвид действието, а не човека.

Благодаря за добрите думи, които ме трогват, но както се казва, похвалата нека е за Бога. Ставало е вече приказка, че и "добрият" човек, и "недобрият" човек имат едно и също естество. Различава ги желанието им какви искат да бъдат, как искат да постъпват, на кое да дадат преднина – на доброто или на злото. Човекът има свободата да избере, но няма силата да преобрази себе си. Той е проводник на това, което избира да бъде, което избира да направи, както и мотивът за избора му. Искрено вярващият няма самочувствието, че е такъв (добър), напротив, а че Бог го прави такъв – преобразява го чрез силата на Словото Си и Духа Си. Това е т.нар. път на освещението. Но… "който издържи докрай…" :)

Всяко дадено добро и всеки съвършен дар е отгоре, и слиза от Отца на светлините, у Когото няма изменение, или сянка от промяна. (Яков 1:17)

Защото Божието слово е живо, деятелно, по-остро от всеки меч остър и от двете страни, пронизва до разделяне душата и духа, ставите и мозъка, и издирва помислите и намеренията на сърцето. (Евреи 4:12)

Научи ни така да броим дните си
Щото да си придобием мъдро сърце. (Псалом 90:12)
цитирай
30. germantiger - 1
13.07.2017 01:39
СВЕТЪТ НА НРАВСТВЕНОСТТА (НА ЛЮБОВТА) ОПЕРИРА С ВЯРАТА. [Вярата е увереност в онези неща, за които се надяваме – убеждение за неща, които не се виждат. (според Евреи 11:1)] В света на сетивното и в света на идеалното могат да се видят следите на Бога. СВЕТЪТ НА НРАВСТВЕНОСТТА Е МЯСТОТО ЗА СРЕЩА С БОГА. ТОВА Е МЯСТОТО НА ЛЮБОВТА.

...

Това не е истина, защото присвоява, буквално краде и императивно откъсва това. Бог не е само любов - факт, светът на нравствеността не оперира само с вярата - трябва ли да доказвам това?

Коя вяра - вашата ли протестантската ли само или само християнската, другите вери йок, те са безнравстени, те не оперират с това така ли?! И само вярата, следователно всички атеисти не оперират, те не могат въобще да ОПЕРИРАТ?! с нравственост, философия и психология не съществуват или им нравствеността им е збранена и терра инкогнита?! Това е безобразие :)
цитирай
31. germantiger - 2
13.07.2017 01:46
в твоя коментар преди ден ти не си посочила на кой орган и кога, къде и за какво са се чудили учените

те не се чудят в смисъла на иронията която ти вложи и тя личи, нека бъдем честни - ако това нее ирония кое е, ще те цитирам:

"Ами да се чуди емпиричният им ум!"

тоа ако не е ирония и хак да им е - получиха си го :) кое е ?!

сега ти разбира се, ще излезеш с думите, че в речника ти няма "хак да им е", не казваш някой нещо да си получава, но хайде да бъдем честни:)

не това обаче е сериозния диалог и спор - аз нямам в другото разлики с теб, повечето не е полемично поне за мен и си обогатих информацията за което ти благодаря напълно искрено, бях дребнав и детайлен излишно няколко пъти и това не еспор по псотинга
цитирай
32. germantiger - 3
13.07.2017 01:48
моите мсили през тези дни и несъгласие бяха в това:

- света преди нас не е бил така ипедерастен в гърцко и римско време

- света днес нее токова грешен, лош или паднал, мога да дам примери от историята, когато света е бил пъти по-звяр и по-мръсен от днешния

- вие вярващите да си вземате морала и нравствеността като само ваши "категории" - не, не съм съгласен
цитирай
33. nbrakalova - Към germantiger 01:39 – 1 01:46 – 2 01:48 - 3
13.07.2017 11:08
01:39 - 1
Това не е истина, защото присвоява, буквално краде и императивно откъсва това. Бог не е само любов - факт, светът на нравствеността не оперира само с вярата - трябва ли да доказвам това?

Коя вяра - вашата ли протестантската ли само или само християнската, другите вери йок, те са безнравстени, те не оперират с това така ли?! И само вярата, следователно всички атеисти не оперират, те не могат въобще да ОПЕРИРАТ?! с нравственост, философия и психология не съществуват или им нравствеността им е збранена и терра инкогнита?! Това е безобразие :)

Бог е любов, дори и в справедливостта Си. Ти как мислиш, че любовта изключва справедливостта ли? Само че човекът не може да съчетае и двете, както и никое друго същество би могло, освен Него.

"Който не люби, не е познал Бога; защото Бог е любов. (1Йоаново 4:8)
"И ние познаваме и сме повярвали любовта, която Бог има към нас. Бог е любов; и който пребъдва в любовта, пребъдва в Бога, и Бог пребъдва в него." 1 Йоаново 4:16
"Бог е дух; и ония, които Му се покланят, с дух и истина трябва да се покланят." (Йоан 4:24)
"Защото Бог ни е дал дух не на страх, а на сила, любов и себевладение." (2 Тимотей 1:7)
"И известието, което чухме от Него и възвестяваме на вас, е това, че Бог е светлина, и в Него няма никаква тъмнина." (1 Йоаново 1:5)
"Господ замина пред него и прогласи: Господ, Господ, Бог жалостив и милосърд, дълготърпелив, Който изобилва с милост и с вярност, Който пази милост за хиляди поколения, прощава беззаконие, престъпление и грях, но никак не обезвинява виновния, въздава беззаконието на бащите върху чадата и върху внуците им, до третото и до четвъртото поколение." (Изход 34:6, 7)
"…Господ твоят Бог е огън пояждащ" (Второзаконие 4:24)
"По тая причина Господ ще чака за да се смили за вас, //И по тая причина ще се превъзнесе за да ви пожали; //Защото Господ е Бог правосъден; //Блажени всички, които Го чакат." (Исая 30:18)
"Господ на Силите е името Му" (Еремия 32:18)
"...И името Му ще бъде: //Чудесен, Съветник, Бог могъщ, //Отец на вечността, Княз на мира." (Исая 9:6)
"Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя Единороден Син, за да не погине ни един, който вярва в Него, но да има вечен живот: Понеже Бог не е пратил Сина на света да съди света, но за да бъде светът спасен чрез Него." (Йоан 3:16-17) и т.н.

(Във всеки случай, и аз като Давид, предпочитам да попадна "в ръцете" на Божията справедливост, а не на човешката такава. Защото в Божията има милост, докато в човешката – няма.)
Защо извърташ нещата? Никъде не съм казвала, нито съм го мислила, че "другите вери йок, те са безнравствени, те не оперират с това" (разбирам вярата). Човек по сътворение има вложена в него съвест, с която се съобразява, или не се съобразява, както и вяра. Независимо в какво ще избере да вярва – в Бог, някой друг бог или в нещо друго. Днес едно от нещата, в които хората вярват например е в благополучието. Когато мисля и говоря за нравственост имам предвид нравствеността в смисъла на Библията, а тя е универсална, не само за християните, които я изучават и следват. Там тя е повече от човешката нравственост, която казва: "не прави това, което не искаш да ти направят". Не пасивното, а точно обратното – активното в нравствеността се подчертава там: "И както желаете да правят човеците на вас, така и вие правете на тях." (Лука 6:31) "И тъй, всяко нещо, което желаете да правят човеците на вас, така и вие правете на тях; защото това е СЪЩИНАТА НА ЗАКОНА (нравствеността, бел.моя, Н.Б.) и пророците." (Матей 7:12) Разликата е огромна. Същността на нравствеността е да не правиш зло на другия, да не му пакостиш, и пр., а напротив – точно обратното: "Не правете нищо от партизанство или от тщеславие, но със смиреномъдрие нека всеки счита другия по-горен от себе си. Не гледайте всеки само за своето, но всеки и за чуждото." (Филипяни 2:3,4)
Съвестта напомня същото, ако човек се съобразява с нея. Защото има хора, чиято съвест е "прегоряла", не без тяхното лично съдействие. Съвестта, нравствеността не са и не могат да бъдат обект на положителната наука. Тя има своето място. Това искам да кажа, а не да отнема или отрека онова, което учат другите вероизповедания. Всеки клон от човешкото познание има своето място и необходимост, вярата (в каквото и да било и като изживяване) е с други корени, с друга насоченост, включително и взаимоотношения.
01:48 - 3
моите мсили през тези дни и несъгласие бяха в това:

- СВЕТА ПРЕДИ НАС НЕ Е БИЛ ТАКА ОПЕДЕРАСТЕН В ГЪРЦКО И РИМСКО ВРЕМЕ – Това не знаем със сигурност, няма и необходимост да се степенува; явно не е било обект на тогавашното нормативно мислене, не е ставало спор за него, нито се е заклеймявало, то просто е било част от живота и морала тогава. Както и в споделената статия не става въпрос за онова време (все пак езическо), а за настоящето време, в което живеем.

- СВЕТА ДНЕС НЕ Е ТОЛКОВА ГРЕШЕН, ЛОШ ИЛИ ПАДНАЛ, МОГА ДА ДАМ ПРИМЕРИ ОТ ИСТОРИЯТА, КОГАТО СВЕТА Е БИЛ ПЪТИ ПО-ЗВЯР И ПО-МРЪСЕН ОТ ДНЕШНИЯ – Аз не степенувам колко грешен е бил светът някога в сравнение с днешния. Но на фона на днешния, ми правят впечатление претенциите и самочувствието на съвременния човек, който иска да получи, но не казва какво в замяна ще даде за общото благо. В този смисъл ми направи впечатление лозунгът на един от последните големи протести – "Всичко за всеки"… Светът винаги е бил достатъчно грешен, достатъчно жесток, достатъчно несправедлив, защото светът зависи от отделната личност и вкупом как тези личности го оформят, организират с философията си, действията си, намеренията си, амбицията си и пр.

- ВИЕ ВЯРВАЩИТЕ ДА СИ ВЗЕМАТЕ МОРАЛА И НРАВСТВЕНОСТТА КАТО САМО ВАШИ "КАТЕГОРИИ" - НЕ, НЕ СЪМ СЪГЛАСЕН – Ние, вярващите в Библията, не си взимаме нищо, включително и морала; той не е наш; той е даден като общочовешка мярка на взаимоотношения; ние четем и, като сме харесали (и намерили за себе си отговори) , ни е приятно да го следваме, въпреки цената, която се налага да се плаща в света, в който живеем. Образецът за морал за нас е там, както и мотивът за него. Отделен е въпросът в каква степен той се възприема и практикува от всеки един вярващ.

За чудесето от 01:46 – 2 – трябва да потърся материала, за което ми трябва време.
цитирай
34. germantiger - ...
14.07.2017 00:47
Бог е любов когато потапя египетския лидер и армията му?!

Бог е любов когато наказва със смърт враговете на еврйте и в тази смърт гинат хиляди неевреи!

Бог е любов чрез генозида в Содом и Гомор - така ли?!

БОГ НЕ Е САМО ЛЮБОВ и това е ясно.
цитирай
35. germantiger - 2
14.07.2017 00:49
Как ще "извъртам" за нравствеността като това е твое изречение с главни букви и то - ЦИТИРАМ ТЕБ:

СВЕТЪТ НА НРАВСТВЕНОСТТА (НА ЛЮБОВТА) ОПЕРИРА С ВЯРАТА

това ли да извъртам - та ти си го написала ясно и продължила дори?!
цитирай
36. germantiger - 3
14.07.2017 00:52
Как да не го знаем със сигурност за неизпедерастения свят

ако източниците които четеш не знаят, то науката, авторите и аз знаем?!

кой е педераст Надежда да те питам от римските императори и като ми го посочиш аз ще ти посоча кои не са - да почваме ли

КОЙ ГРЪЦКИ ДЕЕЦ Е ПЕДАЛ, за да ти посоча колко в пъти повече не са

материалната култура, изкуствата, писаното - всичко то показва, че хомосексуализма е много под и много по-малко от хетеро в древността и Античността

или и това не знаем и не може да бъдем сигурни

митовете знаеш ли ги - - къде е хомо там

пълководците знаеш ли ги - кой е хомо там

трагедиите чела ли си - чела - къде е хомо там

или пак не сме сигурни
цитирай
37. germantiger - ...
14.07.2017 00:58
Ние, вярващите в Библията, не си взимаме нищо, включително и морала

......

Убеден съм, че ако попиташ маса хора на случаен "принцип", как звучите вие вярващите ИЛИ ПОВЕЧЕТО ОТ ВАС/не ти лично като дойде реч за морал, нравственост или каквото и да е друго - отговора преобладаващ ще е - вие звучите самозабравено, мегаломански самоуверено, високомерно и като последна инстанция

и в това АЗ казвам че няма лошо така да звучите ако се докажете, ако бяхте сигурна истина, но не сте

ако Бог беше се явил на небето на всички днес примерно, вие щяхте да имате пълно право да сте над нещата и да говорите над всички ни, ако някой не е чел, не е видял война - аз имам пълното право да съм вискомерен ато му говоря за война, но аз за разлика от вас съм подкован, вие не, защото вярата не се доказва, не се е доказала и знаем че не се стреми да се докаже по "емпиричен' път и следователно вашето високомерие няма нужната почва

пак казвам - теб те отделям от такйа говорщите, защото ти не обиждаш когато говориш за вяра
цитирай
38. nbrakalova - ...
14.07.2017 17:03
germantiger написа:
Бог е любов когато потапя египетския лидер и армията му?!
Бог е любов когато наказва със смърт враговете на еврйте и в тази смърт гинат хиляди неевреи!
Бог е любов чрез генозида в Содом и Гомор - така ли?!
БОГ НЕ Е САМО ЛЮБОВ и това е ясно.


Изглежда четеш избирателно, а пък не искам да досаждам с повтаряне. Нито пък ще влизам в подробности да обяснявам какво значи и какво включва любовта. Достатъчно е да погледнеш в своята.
цитирай
39. nbrakalova - ...
14.07.2017 17:04
germantiger написа:
Как ще "извъртам" за нравствеността като това е твое изречение с главни букви и то - ЦИТИРАМ ТЕБ:
СВЕТЪТ НА НРАВСТВЕНОСТТА (НА ЛЮБОВТА) ОПЕРИРА С ВЯРАТА
това ли да извъртам - та ти си го написала ясно и продължила дори?!


Добре, след като светът на сетивното се опознава чрез опита, светът на идеалното се проверява с логиката, то къде ще поставиш света на морала и чрез какво според теб той се опознава или се проверява?
цитирай
40. nbrakalova - ...
14.07.2017 17:13
germantiger написа:
Как да не го знаем със сигурност за неизпедерастения свят
ако източниците които четеш не знаят, то науката, авторите и аз знаем?!
кой е педераст Надежда да те питам от римските императори и като ми го посочиш аз ще ти посоча кои не са - да почваме ли
КОЙ ГРЪЦКИ ДЕЕЦ Е ПЕДАЛ, за да ти посоча колко в пъти повече не са
материалната култура, изкуствата, писаното - всичко то показва, че хомосексуализма е много под и много по-малко от хетеро в древността и Античността
или и това не знаем и не може да бъдем сигурни
митовете знаеш ли ги - - къде е хомо там
пълководците знаеш ли ги - кой е хомо там
трагедиите чела ли си - чела - къде е хомо там
или пак не сме сигурни


- Повтарям, не съм степенувала, не съм определяла кой е такъв или онакъв, или да съм надничала в нечие легло, а само съм казала, че е съществувал и тогава хомосексуализъм, без да е имало възхита или отрицание, паради или протести – както е днес. И въпреки тези паради и извоювани права, и днес хомосексуализмът не е водещ. Най-вероятно няма и да бъде, както и тогава не е бил. Факт е обаче, че Содом и Гомор са пепел. Не отричам, че съм доста невежа, нито имам претенции, че достатъчно знам.
цитирай
41. nbrakalova - към 37 germantiger
14.07.2017 17:20
- Убеден съм, че ако попиташ маса хора на случаен "принцип", как звучите вие вярващите ИЛИ ПОВЕЧЕТО ОТ ВАС/не ти лично като дойде реч за морал, нравственост или каквото и да е друго - отговора преобладаващ ще е - вие звучите самозабравено, мегаломански самоуверено, високомерно и като последна инстанция
- Не допускаш ли, че не само вярващите (да уточним!) в Бога или повечето от нас, но и НЕвярващите (да уточним!) в Бога – т.е. и едните, и другите – могат да звучат "самозабравено, мегаломански самоуверено, високомерно и като последна инстанция"? Подобно звучене и на едните, и на другите включва ли и претенция за собственост? Защото бях споменала, че моралът, (а между другото и Библията) е с универсален характер, НЕ Е ПРИТЕЖАНИЕ нито на националност, нито на определена личност или каквато и да било група.

- и в това АЗ казвам че няма лошо така да звучите ако се докажете, ако бяхте сигурна истина, но не сте
– Може би все пак зависи от критерия за истина. Животът на човека трябва да докаже философията, симпатията, посвещението му и пр. – всичко онова или онзи, които е приел да следва и да се посвети. Доказателствата са около човека и в човека. Който има очи, вижда; който търси, намира; който има сърце, чувства.

пак казвам - теб те отделям от така говорещите, защото ти не обиждаш когато говориш за вяра
– НЕ СЪМ ЗАСЯГАЛА НИТО ТВОЕТО ЧЕСТОЛЮБИЕ, НИТО ТВОЕТО ПРАВО, НИТО ТВОЕТО ЗНАНИЕ, НИТО НА КОГОТО И ДА БИЛО ДРУГ, МИСЛЕЩ КАТО ТЕБ. Не съм обвинявала ничия епоха и никой човек в прекия смисъл на думата. Ако нямаш предвид мен, защо говориш за "вас" и "вие". По същество ме имаш предвид, защото, цитирам: "Като казвам сте включвам и теб." Не протестирам, напротив, това е едно огледало. Но на какво основание поставяш всички вярващи, включително и мен, ПОД ОБЩИЯ ЗНАМЕНАТЕЛ ХРИСТИЯНИ? Защото християни има и от двете страни на барикада.
цитирай
42. nbrakalova - Без тенденция, но по повод статията
14.07.2017 17:37
"(…) Понеже, това, което е възможно да се знае за Бога, на тях е известно, защото Бог им го изяви. Понеже от създанието на света {В изданието от 1938 г. "света" липсва.}* това, което е невидимо у Него, сиреч вечната Му сила и божественост, се вижда ясно, разбираемо чрез творенията; така щото, човеците остават без извинение. Защото, като познаха Бога, не Го прославиха като Бог, нито Му благодариха; но извратиха се чрез своите мъдрувания, и несмисленото им сърце се помрачи. Като се представяха за мъдри, те глупееха, и славата на нетленния Бог размениха срещу подобие на образ на смъртен човек, на птици, на четвероноги и на гадини. Затова, според страстите на сърцата им, Бог и ги предаде на нечистота, щото да се обезчестят телата им между сами тях, - те, които замениха истинския Бог с лъжлив, и предпочетоха да се покланят и да служат на тварта, а не на Твореца, Който е благословен до века. Амин. Затова Бог ги предаде на срамотни страсти, като и жените им измениха естественото употребление на тялото в противоестествено. Така и мъжете, като оставиха естественото употребление на женския пол, разжегоха се в страстта си един към друг, струвайки безобразие мъже с мъже, и приемаха в себе си заслуженото въздаяние на своето нечестие. И понеже отказаха да познаят Бога, Бог ги предаде на развратен ум да вършат това, което не е прилично, изпълнени с всякакъв вид неправда, нечестие, лакомство, омраза; пълни със завист, убийство, крамола, измама и злоба; шепотници, клеветници, богоненавистници, нахални, горделиви, самохвалци, измислители на злини, непокорни на родителите си, безразсъдни, вероломни, без семейна обич, немилостиви; които, при все че знаят Божията справедлива присъда, че тия, които вършат такива работи, заслужават смърт, не само ги вършат, но и одобряват ония, които ги вършат." (Послание на ап. Павел към Римляните 1:19-32).

"Павел е роден около 10 година в град Тарс в римската провинция Киликия в еврейско семейство. Павел е роден като гражданин на Тарс, но има и римско гражданство, рядка привилегия за жителите на провинциите по това време. Източниците не уточняват как семейството му е получило римско гражданство, но според някои съвременни изследователи това може да е станало като отличие за военната служба на баща му или дядо му. Неговият учител Гамалиил е ръководител на Синедриона в Йерусалим и една от най-авторитетните фигури в юдаизма по това време. За разлика от Гамалиил, които заема умерена позиция спрямо първите християни, Павел се включва активно в гоненията срещу тях. Около 31-36 година във възгледите на Павел настъпва рязък обрат и той приема християнството. Около 67 г. Павел е осъден на смърт и екзекутиран в Рим."
цитирай
Търсене

За този блог
Автор: nbrakalova
Категория: Други
Прочетен: 531325
Постинги: 184
Коментари: 852
Гласове: 3219
Календар
«  Юли, 2018  
ПВСЧПСН
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031